HAN Diversiteitsdag

Jaarlijks organiseert de HAN de Diversiteitsdag. Elmar Noteboom was de hoofdspreker en sprak over de noodzaak die er onder jongeren heerst aan een schoolsysteem waar niet enkel aandacht is voor kwalificatie, maar ook socialisatie en persoonsvorming, hoe hij hier vorm aan geeft met InDifferent en wat de resultaten zijn. Ook had Elmar vier InDifferent jongeren meegenomen die allen hun eigen verhaal vertelden. Vervolgens was er een voorstelling van Boys won’t be boys. Tenslotte was er een nagesprek met alle deelnemers en bezoekers in de zaal en de avond werd afgesloten met een borrel.

Recommended Posts