MINIMANIFEST

In het onderwijs gaat de meeste tijd en aandacht momenteel uit naar kwalificatie, maar persoonsvorming en socialisatie zijn even belangrijk voor de ontwikkeling van leerlingen. 

Tijdens en dankzij mijn studie ben ik gaan nadenken over het effect van kunstvakken op leerlingen. Ook ben ik gaan nadenken over mijn eigen doelen die ik met het onderwijs heb. Deze gedachten leidden tot Minimanifest, een project dat als proef is opgezet om te onderzoeken of het mogelijk is om het vak tekenen in te zetten als drijvende kracht achter persoonsvorming in het onderwijs. 

Na afloop is Minimanifest uitvoerig geëvalueerd met alle 300 betrokken leerlingen. De resultaten zijn te vinden in mijn onderzoek.

WAT IS MINIMANIFEST?

Manifestatie:
Bekendmaking, openbaring, verkondiging.

Manifest:
Een openbare tekst met een duidelijk standpunt van een mens of groep.

Minimanifest:
Een Minimanifest is een manifest in 1 regel, met daarin:
– een doel
– de periode hoe lang je dit doel wil volhouden.

WAAROM MINIMANIFEST?

Omdat iedereen wil dat de wereld verandert, maar bijna niemand zelf wil veranderen.
Minimanifest stimuleert kleine verandering. Door onszelf stap voor stap te veranderen, veranderen wij stap voor stap de wereld.

 

HOE WERKT MINIMANIFEST?

Drie fasen van drie stappen.

Fase 1: Voor
1.1 Schrijf jouw Minimanifest.
1.2 Documenteer het
1.3 Maak het openbaar.

Fase 2: Tijdens
2.1 Houd je aan je Minimanifest.
2.2 Documenteer jouw bevindingen.
2.3 Maak deze openbaar.

Fase 3: Na
3.1 Evalueer jouw Minimanifest.
3.2 Documenteer jouw bevindingen.
3.3 Maak deze openbaar.

WERKSTUKKEN

Ik heb Minimanifest uitgeprobeerd op het Dorenweerd College en na afloop uitvoerig geëvalueerd met enquetes en interviews. Leerlingen die de opdracht hebben gedaan vonden het over het algemeen een leuke opdracht en meer dan de helft heeft zich aan zijn doel gehouden. Hieronder vind je een aantal werkstukken. 

MIJN MINIMANIFEST

Uiteraard heb ik zelf ook deelgenomen aan Minimanifest, met vier doelen. Drie ervan heb ik volgehouden tot op de dag van vandaag! Voor mijzelf is Minimanist dus zeker geslaagd. Ik ben met de resultaten uit de evaluatie een aangepaste en verbeterde versie van deze opdracht aan het ontwikkelen, zodat ik er gastlessen mee kan geven en de opdracht zodanig vorm te geven dat deze ook door anderen te geven is. 

Als je vragen of opmerkingen hebt over Minimanifest of ideeën om het verder door te ontwikkelen, ga ik graag met je in gesprek!