ONDERZOEK

Deze afbeelding verbeeld mijn visie over het onderwijs.

Links is wat volgens Gert Biesta de doelen van het onderwijs zijn:
– Kwalificatie (je kwalificeren voor een studie of baan in de  toekomst)
– Socialisatie (leren omgaan met de wereld om je heen)
– Subjectivering (persoonsvorming, dus ontdekken en worden wie je bent)

Deze drie doelen zouden met elkaar in evenwicht moeten zijn. 

Rechts zie je hoe de verdeling in het huidige onderwijs is: bijna alle aandacht gaat uit naar kwalificatie: leren, reproduceren, toetsen en tests. Misschien is het wat overdreven, maar dit is hoe veel leerlingen het onderwijs ervaren. 

Mijn doel is om te onderzoeken hoe ik met de kunstvakken kan bijdragen aan socialisatie en subjectivering binnen het onderwijs. 

In de scriptie die ik voor de Master Kunsteducatie heb geschreven, die je hieronder vindt, heb ik hier onderzoek naar gedaan. Het is geen volledig onderzoek, eerder een eerste stap, maar mijn onderwijsvisie komt wel sterk naar voren.